Εξωτερική άποψη του σπιτιού μου

02/04/2011 21:14

 

Το παραπάτω ταινιάκι δημιούργησε ο φίλος και συγχωριανός μου Νίκος Τσιντσιράκος, σε συνεργασία με το γιο του Οδυσσέα. Ο Νίκος είναι ο εικονολήπτης. Ο Οδυσσέας έκαμε την τεχνική επεξεργασία (μονταζ κλπ) της ταινίας και την μουσική επιμέλεια.